Όπως σε όλες τις μορφές επένδυσης, οι χρηματοοικονομικές αγορές εμπεριέχουν ρίσκο.
Η προσεκτική διαχείριση ρίσκου είναι το κλειδί της επιτυχίας.