Προσφέρουμε περιορισμένη πρόσβαση στο dashboard, παρέχοντας ένα ανοικτό room με κάποια signals που εκδίδονται ανά διαστήματα ημερησίως καθώς και σημαντικές ενημερώσεις και αποτελέσματα.