Το μοναδικό μας dashboard προσφέρει ένα all-inclusive πακέτο.

Περιλαμβάνει 4 διαφορετικούς χώρους (rooms) διαφοροποιημένων signals, υψηλής ποιότητας, εκπαιδευτικό υλικό, χρήσιμα widgets και πολλά άλλα εργαλεία, όλα προβεβλημένα με απλό τρόπο.