Όλα τα signals και ιδέες επένδυσης δείχνουν ξεκάθαρα πότε να μπείς και να βγείς από την αγορά.