Η ομάδα μας αποτελείται από πιστοποιημένους τεχνικούς αναλυτές. Έχουμε πολύχρονη εμπειρία στις χρηματαγορές τόσο προσωπική όσο και εμπειρία εκ μέρους των πελατών μας μέσα από την άδεια ελεγχόμενων επενδυτικών εταιρειών. Είμαστε επίσης εγγεγραμμένοι στο μητρώο CySEC.

Τα signals μας επιλέγονται προσεκτικά εφαρμόζοντας διάφορες τεχνικές στρατηγικές και με τη βοήθεια ενδεικτικών αλγορίθμων που αναπτύξαμε.