Προσφέρουμε περιορισμένη πρόσβαση στο dashboard, περιλαμβανομένου και ανοικτού room, ούτως ώστε οι επενδυτές να μπορούν να πληροφορηθούν πριν την εγγραφή.

Επίσης εισηγούμαστε την εγγραφή στο σχέδιο 1ος μήνα, στην περίπτωση που συμπεράνεις πως η πλατφόρμα μας δεν μπορεί να σου δώσει κάτι περισσότερο στην επενδυτική σου εμπειρία.