Μια βασική γνώση χρειάζεται, κυρίως γνώση της βασικής ορολογίας του trading και πως να εκτελείς συναλλαγές στην πλατφόρμα trading.