Ναι, τα signals μας μπορούν να εκτελεστούν από οποιοδήποτε broker, νοουμένου ότι το χρηματοοικονομικό εργαλείο προσφέρεται. Παρ ’όλα αυτά εισηγούμαστε ελεγχόμενες και φημισμένες επενδυτικές.